Registrácia žiadosti o poukážku

Registračný formulár sa zobrazí po kliknutí na ikonu zariadenia so stavom „OTVORENÉ“

Aktuálne informácie o podpore

POZASTAVENÉ FOTOVOLTICKÉ
PANELY
POZASTAVENÉ SLNEČNÉ
KOLEKTORY
POZASTAVENÉ TEPELNÉ
ČERPADLÁ
POZASTAVENÉ KOTLY
NA BIOMASU