Žiadosti čakajúce na vydanie poukážky

Zobrazuje sa aktuálny stav žiadostí čakajúcich na aktiváciu a vydanie.

FOTOVOLTICKÉ
PANELY
SLNEČNÉ
KOLEKTORY
TEPELNÉ
ČERPADLÁ
KOTLY
NA BIOMASU

Zoznam žiadostí

Číslo žiadosti o poukážkuPredpokladaná hodnota poukážky (€)Stav poukážky