Žiadosti v zásobníku

Po výbere zariadenia sa zobrazí aktuálny stav a žiadosti v poradí, v akom čakajú v zásobníku na vydanie poukážky.

Aktuálny stav

Vydávanie sa spustí, keď klesne hodnota poukážok v obehu pod minimálny limit 400 000 €. Vydávanie je pozastavené po naplnení maximálneho limitu 700 000 €.

Suma doteraz vyčlenených prostriedkov od začiatku projektu nezahŕňa podporu, ktorá bude uvoľnená v nasledujúcom období do konca projektu.

Zoznam žiadostí v zásobníku

Poradie v zásobníkuČíslo žiadosti o poukážkuPotvrdenie aktivačného linkuPredpokladaná hodnota poukážky (€)