1. Registrácia miesta inštalácie

Pre správne vyplnenie údajov je nevyhnutné mať k dispozícii list vlastníctva miesta inštalácie.